Impozite și taxe locale: Codul fiscal și Codul de procedură fiscală

Actualizări legislative în achizițiile publice. Trecerea de la platforma S.E.A.P. la platforma S.I.C.A.P.
29/03/2018
Managementul timpului, priorităților și stresului
29/03/2018

Impozite și taxe locale: Codul fiscal și Codul de procedură fiscală

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    12 - 19 august 2018
Termen limită de înscriere: 10 august 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

890 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

30

LOCURI DISPONIBILE

2900 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

- Impozitele și taxele locale. Stabilirea, constatarea, impunerea și plata voluntară a impozitelor și taxelor locale. - Actele administrativ-fiscale: emitere, comunicare. Drepturi și obligații ale contribuabililor și ale organelor fiscale locale. - Stingerea creanțelor fiscale și a creanțelor bugetare. Plata. Compensare. Restituire. - Inspecția fiscală și controlul fiscal. - Titlul de creanță. Titlul Executoriu. Emitere, comunicare, opozabilitate. - Formele de executare silită: Poprirea. Executarea silită a bunurilor mobile și a bunurilor imobile, executarea silită în ansamblu. Executarea silită a fructelor neculese și a recoltelor prinse de rădăcini. Darea în plată. Darea în administrare. Valorificarea bunurilor sau veniturilor supuse executării silite. Distribuirea sumelor obținute prin executare silită. Insolvabilitatea. - Principalele noutăți aduse prin Codul Finanțelor Publice Locale.

Formatori și Coordonatori

Constantin-Radu ANTON

0729010974


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.