Impozite și taxe locale: Codul fiscal și Codul de procedură fiscală

Administrație publică în context european; perspectiva preluării Președinției Consiliului U.E. de către România
29/03/2018
Metode și instrumente pentru eficientizarea administrației publice
29/03/2018

Impozite și taxe locale: Codul fiscal și Codul de procedură fiscală

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    05 - 12 august 2018
Termen limită de înscriere: 03 august 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

890 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

25

LOCURI DISPONIBILE

3890 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

- Impozitele și taxele locale. Stabilirea, constatarea, impunerea și plata voluntară a impozitelor și taxelor locale. - Actele administrativ-fiscale: emitere, comunicare. Drepturi și obligații ale contribuabililor și ale organelor fiscale locale. - Stingerea creanțelor fiscale și a creanțelor bugetare. Plata. Compensare. Restituire. - Inspecția fiscală și controlul fiscal. - Titlul de creanță. Titlul Executoriu. Emitere, comunicare, opozabilitate. - Formele de executare silită: Poprirea. Executarea silită a bunurilor mobile și a bunurilor imobile, executarea silită în ansamblu. Executarea silită a fructelor neculese și a recoltelor prinse de rădăcini. Darea în plată. Darea în administrare. Valorificarea bunurilor sau veniturilor supuse executării silite. Distribuirea sumelor obținute prin executare silită. Insolvabilitatea. - Principalele noutăți aduse prin Codul Finanțelor Publice Locale.

Formatori și Coordonatori

Mariana CUCU


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.