Impozite și taxe locale

Managementul timpului, priorităților și stresului
06/04/2017
Bazele administrației publice
06/04/2017

Impozite și taxe locale

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    15 - 22 octombrie 2017
Termen limită de înscriere: 13 octombrie 2017

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

800 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

LOCURI DISPONIBILE

2450 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

  • Semnificația unor termeni frecvent utilizați; termenele și calculul acestora.
  • Modul de stabilire a impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale – cadrul legislativ, responsabilități, categoriile de impozite și taxe locale.
  • Normele metodologice de punere în aplicare a titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.
  • Efectele autorizației de construire asupra unor raporturi juridice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
  • Sancțiuni.
  • Relațiile dintre autoritățile administrației publice locale, pe de o parte, precum și dintre acestea și compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, pe de altă parte, în vederea organizării executării și executării în concret a prevederilor legale referitoare la impozitele și taxele locale.
  • Sesiuni deschise pentru dezbateri pe teme ce privesc administrația publică, în general, și administrația publică locală, în special.

Formatori și Coordonatori

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.