Impozite și taxe locale

Gestionarea documentelor unei instituții publice
05/04/2017
Bazele administrației publice
06/04/2017

Impozite și taxe locale

COD: 17.14.1.2 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    23 - 30 iulie 2017
Termen limită de înscriere: 21 iulie 2017

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

800 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

LOCURI DISPONIBILE

3450 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

  • Semnificația unor termeni frecvent utilizați; termenele și calculul acestora.
  • Modul de stabilire a impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale – cadrul legislativ, responsabilități, categoriile de impozite și taxe locale.
  • Normele metodologice de punere în aplicare a titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.
  • Efectele autorizației de construire asupra unor raporturi juridice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
  • Sancțiuni.
  • Relațiile dintre autoritățile administrației publice locale, pe de o parte, precum și dintre acestea și compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, pe de altă parte, în vederea organizării executării și executării în concret a prevederilor legale referitoare la impozitele și taxele locale.
  • Sesiuni deschise pentru dezbateri pe teme ce privesc administrația publică, în general, și administrația publică locală, în special.

Formatori si Coordonatori

Ionel-Răzvan FLOREA

0722383755


Coordonator

Rezervarea se face strict in ordinea transmiterii fiselor de inscriere.
Relatiile si inscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.