Gestionarea sistemului de control intern/ managerial

Egalitate de șanse și tratament în relația instituție publică – cetățean
06/04/2017
Metode și instrumente pentru eficientizarea administrației publice
06/04/2017

Gestionarea sistemului de control intern/ managerial

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    20 - 27 august 2017
Termen limită de înscriere: 18 august 2017

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

800 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

LOCURI DISPONIBILE

2900 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

  • Necesitatea implementării sistemului de control intern/managerial în entitățile publice.
  • Organizarea și funcționarea comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial in entitate.
  • Etapele procesului de implementare a SCIM în conformitate cu prevederile OSGG nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  • Evaluarea stadiului implementării SCIM, în conformitate cu OSGG nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  • Performanța și managementul riscului.
  • Constatări ale de Curții de Conturi în evaluarea controlului intern/managerial.
  • Aspecte practice privind elaborarea procedurilor de sistem/operaționale.

Formatori și Coordonatori

Adela VOICU


Formator

Ionel-Răzvan FLOREA

0722383755


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.