Gestionarea documentelor unei instituții publice

Buget, finanțe, contabilitate
29/03/2018
Actualizări legislative în achizițiile publice. Trecerea de la platforma S.E.A.P. la platforma S.I.C.A.P.
29/03/2018

Gestionarea documentelor unei instituții publice

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    29 iulie - 05 august 2018
Termen limită de înscriere: 03 august 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

830 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

30

LOCURI DISPONIBILE

3200 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

- Managementul documentelor în instituțiile publice. - Norme, metode și practici de elaborare a documentelor în administrația publică. - Proceduri de lucru specifice și circuitul documentelor în instituțiile publice. - Gestionarea documentelor din perspectiva standardelor de control intern/ managerial. - Gestionarea documentelor și strategia comunicațională a unei organizații publice. - Crearea, clasificarea, arhivarea și securitatea documentelor. - Gestionarea documentelor. Sistemul electronic de gestionare a documentelor. - Scanarea documentelor și semnătura digitală. - Arhivarea electronică a documentelor. - Securitatea datelor. - Bune practici și metode recomandate în ceea ce privește managementul documentelor. - Exericiții practice, dezbateri.

Formatori și Coordonatori

Constantin-Radu ANTON

0729010974


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.