Elaborarea dosarului și derularea achizițiilor cu finanțare europeană/ finanțare din fonduri europene. Situații și spețe pentru instituțiile publice/ autorități contractante și beneficiari privați

Managementul conflictelor. Medierea și negocierea în administrația publică
29/03/2018
Managementul timpului, priorităților și stresului
29/03/2018

Elaborarea dosarului și derularea achizițiilor cu finanțare europeană/ finanțare din fonduri europene. Situații și spețe pentru instituțiile publice/ autorități contractante și beneficiari privați

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    01 - 08 iulie 2018
Termen limită de înscriere: 06 iulie 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

890 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

30

LOCURI DISPONIBILE

3050 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

- Achizițiile in proiectele finanțate din fonduri europene, în baza Legii 98/2016, Legii 99/2016. Legii 100/2016, Legii 101/2016, HG 395/2016 si HG 394/2016. - Solutii de minimizare a riscului aparitiei neregulilor în aplicarea principiilor care guvernează achizițiile publice. - Reguli privind conflictul de interese, reguli de elaborare a documentației de atribuire, reguli comune privind estimarea valorii contractelor, reguli de participare la procesul de atribuire, reguli de publicitate, reguli speciale de transparență, reguli de comunicare și transmitere a datelor. - Conflictul de interese. Evitarea și identificarea conflictului de interese. Măsurile aplicabile în cazul identificării unei situații de conflict de interese. - Reguli de elaborare a documentației de atribuire. - Reguli de participare la procesul de atribuire. - Descrierea procedurilor de achiziție publică. - Principalele instituții care reglementează/ supraveghează/ controlează procedurile de achiziții derulate de beneficiarii de fonduri europene. - Procedurile de atribuire la nivel național. - Etapele procedurilor de achiziții. - Pregătirea achiziției. - Etapa de ofertare la proceduri. - Calificarea și selecția candidaților/ ofertanților. - Evaluarea propunerilor tehnice și financiare. - Atribuirea contractului de achiziție publică. - Jurisprudența comunitară privind corecții financiare aplicate în legătură cu nereguli în achizițiile publice în proiecte finanțate din fonduri comunitare. - Modul de soluționare a contestațiilor. - Termenele de depunere a contestației. - Forma și conținutul obligatoriu al contestației. - Soluțiile ce pot fi pronunțate de C.N.S.C.. - Căile de atac împotriva deciziilor C.N.S.C.. - Soluționarea litigiilor în instanță. - Spețe și exemple de buna practică.

Formatori și Coordonatori

Carmen IVAN

0734182614


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.