Elaborarea dosarului și derularea achizițiilor cu finanțare europeană/ finanțare din fonduri europene. Situații și spețe pentru instituțiile publice/ autorități contractante și beneficiari privați

Comunicare intra/ interinstituțională pentru administrația publică
29/03/2018
Managementul timpului, priorităților și stresului
29/03/2018

Elaborarea dosarului și derularea achizițiilor cu finanțare europeană/ finanțare din fonduri europene. Situații și spețe pentru instituțiile publice/ autorități contractante și beneficiari privați

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    05 - 12 august 2018
Termen limită de înscriere: 03 august 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

890 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

30

LOCURI DISPONIBILE

2950 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

- Achizițiile in proiectele finanțate din fonduri europene, în baza Legii 98/2016, Legii 99/2016. Legii 100/2016, Legii 101/2016, HG 395/2016 si HG 394/2016. - Solutii de minimizare a riscului aparitiei neregulilor în aplicarea principiilor care guvernează achizițiile publice. - Reguli privind conflictul de interese, reguli de elaborare a documentației de atribuire, reguli comune privind estimarea valorii contractelor, reguli de participare la procesul de atribuire, reguli de publicitate, reguli speciale de transparență, reguli de comunicare și transmitere a datelor. - Conflictul de interese. Evitarea și identificarea conflictului de interese. Măsurile aplicabile în cazul identificării unei situații de conflict de interese. - Reguli de elaborare a documentației de atribuire. - Reguli de participare la procesul de atribuire. - Descrierea procedurilor de achiziție publică. - Principalele instituții care reglementează/ supraveghează/ controlează procedurile de achiziții derulate de beneficiarii de fonduri europene. - Procedurile de atribuire la nivel național. - Etapele procedurilor de achiziții. - Pregătirea achiziției. - Etapa de ofertare la proceduri. - Calificarea și selecția candidaților/ ofertanților. - Evaluarea propunerilor tehnice și financiare. - Atribuirea contractului de achiziție publică. - Jurisprudența comunitară privind corecții financiare aplicate în legătură cu nereguli în achizițiile publice în proiecte finanțate din fonduri comunitare. - Modul de soluționare a contestațiilor. - Termenele de depunere a contestației. - Forma și conținutul obligatoriu al contestației. - Soluțiile ce pot fi pronunțate de C.N.S.C.. - Căile de atac împotriva deciziilor C.N.S.C.. - Soluționarea litigiilor în instanță. - Spețe și exemple de buna practică.

Formatori și Coordonatori

Maria-Cristina COJOCARU

0747191519


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.