Elaborarea actelor administrative – norme de tehnică legislativă; legalitate în administrația publică

Arhivarea documentelor conform Nomenclatorului arhivistic al Arhivelor Naționale
04/05/2019
Managementul timpului, priorităților și stresului
04/05/2019

Elaborarea actelor administrative – norme de tehnică legislativă; legalitate în administrația publică

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    21 - 28 iulie 2019
Termen limită de înscriere: 19 iulie 2019

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

930 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

23

LOCURI DISPONIBILE

3150 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 5%.

SUMAR CURS

  • Principiile care stau la baza administrației publice (autonomia funcțională, conducerea centralizată, constituirea și exercitarea democratică a puterii executive, stabilitatea și specializarea structurilor, egalitatea cetățenilor în fața administrației publice, legalitate în activitatea executivă, responsabilitate)
  • Administrație publică europeană - principii, instituții, practică.
  • Actul administrativ – caracteristici. Tipuri de acte administrative. Forma și procedura actului administrativ.
  • Legislația privind normele de tehnică legislativă privind elaborarea actelor normative (Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare).
  • Transpunerea actelor juridice ale UE în legislația internă
  • Legalitatea actului administrativ. Intrarea în vigoare a actelor administrative.
  • Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative

Formatori și Coordonatori

Mihai-Cristian APOSTOLACHE

Profesor universitar


Formator

Constantin-Radu ANTON

0729010974


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.