Elaborarea actelor administrative – norme de tehnică legislativă; legalitate în administrația publică

Contabilitatea instituțiilor publice
04/05/2019
Managementul timpului, priorităților și stresului
04/05/2019

Elaborarea actelor administrative – norme de tehnică legislativă; legalitate în administrația publică

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    17 - 24 noiembrie 2019
Termen limită de înscriere: 15 noiembrie 2019

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

930 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

20

LOCURI DISPONIBILE

2450 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 5%.

SUMAR CURS

  • Principiile care stau la baza administrației publice (autonomia funcțională, conducerea centralizată, constituirea și exercitarea democratică a puterii executive, stabilitatea și specializarea structurilor, egalitatea cetățenilor în fața administrației publice, legalitate în activitatea executivă, responsabilitate)
  • Administrație publică europeană - principii, instituții, practică.
  • Actul administrativ – caracteristici. Tipuri de acte administrative. Forma și procedura actului administrativ.
  • Legislația privind normele de tehnică legislativă privind elaborarea actelor normative (Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare).
  • Transpunerea actelor juridice ale UE în legislația internă
  • Legalitatea actului administrativ. Intrarea în vigoare a actelor administrative.
  • Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative

Formatori și Coordonatori

Gicu COCINDĂU

0728305463


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.