Egalitate de șanse și tratament

Managementul comunicării în administrația publică
29/03/2018
Managementul funcției publice și cariera funcționarilor publici
29/03/2018

Egalitate de șanse și tratament

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    08 - 15 iulie 2018
Termen limită de înscriere: 13 iulie 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

830 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

30

LOCURI DISPONIBILE

3250 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

- Incluziune, nediscriminare, diversitate, participare, promovare – valori cheie de manifestare a egalității de șanse și de tratament. - Problematizare în contextul registrului situațiilor de încălcare a principiilor egalității de șanse (perspectiva socială). - Dezvoltarea carierei și îndeplinirea obiectivelor de performanță (perspsectictiva instituțională). - Rolul discriminării pozitive în procesul de incluziune socială. Politici publice afirmative. - Prejudecăți, etichete, stereotipuri. Tipologie și forme de manifestare. - Pluralitatea formelor de susținere și promovare a diversității. - Toleranță, încredere, înțelegere, acceptare – valori de promovare a diversității. - Mecanisme instituționale de promovarea egalității de șanse și de tratament (la locul de muncă, în comunitate). - Înțelegerea importanței diversității și interculturalității în contextul procesului de globalizare. - Abordare comparativă: unitate in diversitate versus majoritarii si minoritarii. - Politici de incluziune socială și mecanisme instituționale de promovare și susținere. - Bune practici în promovarea egalității de șanse și de tratament. Studii de caz.

Formatori și Coordonatori

Carmen IVAN

0734182614


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.