Drept și contencios administrativ

Comportament, etică și conduită publică
04/05/2019
Administrația publică din România și locul acesteia în arhitectura instituțională europeană
04/05/2019

Drept și contencios administrativ

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

 • Perioada

  11 - 18 august 2019
Termen limită de înscriere: 09 august 2019

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

930 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

20

LOCURI DISPONIBILE

3500 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 5%.

SUMAR CURS

 • Cadrul legislativ: Legea contenciosului administrativ; Acte normative de modificare a Legii nr. 554/2004; Decizii ale Curții Constituționale de admitere a unor excepții de neconstituționalitate a unor dispoziții din Legea nr. 554/2004.
 • Controlul activității administrației publice: noțiunea și specificul, scopul și obiectivele controlului activității administrației publice.
 • Controlul administrativ: controlul intern, controlul extern.
 • Recursurile administrative: recursul administrativ, recursul neierarhic, recursul ierarhic.
 • Controlul judecătoresc al activității administrației publice în contenciosul administrativ.
 • Condițiile acțiunii în contenciosul administrativ.
 • Analiza excepțiilor de la controlul judecătoresc în contencios administrativ.
 • Admisibilitatea exceptării unor acte administrative de la controlul judecătoresc în contencios administrativ.
 • Analiza excepțiilor de la contenciosul administrativ, reglementate de Legea nr. 554/2004.
 • Procedura în contenciosul administrativ.

Formatori și Coordonatori

Mihai-Cristian APOSTOLACHE

Profesor universitar


Formator

Carmen IVAN

0734182614


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.