Contabilitatea instituțiilor publice

Managementul comunicării în administrația publică
04/05/2019
Analiza și managementul schimbării organizaționale: ce trebuie schimbat și cum trebuie efectuată schimbarea? Rezistența la schimbare
04/05/2019

Contabilitatea instituțiilor publice

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

 • Perioada

  10 - 17 noiembrie 2019
Termen limită de înscriere: 08 noiembrie 2019

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

930 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

29

LOCURI DISPONIBILE

3500 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 5%.

SUMAR CURS

 • Aspecte legate de organizarea și conducerea contabilității în instituțiile publice - noutăți pentru anul 2019.
 • Întocmirea situațiilor financiare (Bilanț și Anexe); corelații între formularele de situații financiare.
 • Probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situațiilor financiare și a depunerii cu întârziere a situațiilor financiare.
 • Particularități privind fondurile externe nerambursabile.
 • Controlul financiar preventiv propriu; pregătirea documentelor în vederea obținerii vizei de CFPP; erori frecvente.
 • Reconstituirea documentelor.
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor; credite de angajament și credite bugetare. Clasificația economică a cheltuielilor în conformitate cu Sistemul European de Conturi.
 • Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
 • Reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.

Formatori și Coordonatori

Adela VOICU


Formator

Carmen IVAN

0734182614


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.