Comunicarea și relațiile cu publicul în administrație

Actualizări legislative în achizițiile publice. Trecerea de la platforma S.E.A.P. la platforma S.I.C.A.P.
29/03/2018
Gestionarea documentelor unei instituții publice
29/03/2018

Comunicarea și relațiile cu publicul în administrație

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    19 - 26 august 2018
Termen limită de înscriere: 17 august 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

830 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

30

LOCURI DISPONIBILE

3890 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

- Procesul comunicării, principii și caracteristici - Scopurile comunicării și tipurile comunicării - Modalitățile de comunicare și stilurile comunicării - Obstacole în calea comunicării: bariere în comunicare, filtre, strategii de depășire - Comunicarea nonverbală. Fişa comunicării - Comunicarea scrisă. Comunicarea managerială - Comunicarea și informare în instituţiile publice. Funcțiile comunicării instituționale - Comunicarea publică - Relațiile cu publicul –parte componentă a relațiillor publice - Principiile ce stau la baza activităţii de relaţii cu publicul - Tipuri de comunicări în relațiile oficiale cu publicul - Temeiul legal al activităţii de relaţii cu publicul, dreptul la petiționare - Accesul la informații publice - Metode şi tehnici de realizare a activităţii de relaţii cu publicul - Marketing de utilitate publică - Cultura organizatională. Identitatea organizațională. Comunicarea publică - Relațiile cu publicul și comunicarea cu mass-media - Reputația și comunicarea în situații de criză

Formatori și Coordonatori

Mariana CUCU


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.