Comportament, etică și conduită publică

Politici publice și management strategic
29/03/2018
Uzanțe diplomatice și de protocol
29/03/2018

Comportament, etică și conduită publică

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    29 iulie - 05 august 2018
Termen limită de înscriere: 03 august 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

830 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

35

LOCURI DISPONIBILE

3550 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

- Definiții ale eticii și conduitei publice. - Noțiunea și trăsăturile funcției publice. - Noțiunea și trăsăturile funcționarului public. - Cunoașterea și înțelegerea legislației în domeniul eticii și conduitei publice. - Etica funcționarilor publici. - Codul de etică a funcționarilor publici. - Cunoașterea și înțelegerea Codului de conduită a funcționarului public. - Cunoașterea principalelor etape de elaborare, comunicare și aplicare a Codul de conduită în cadrul unei organizații din administrația publică. - Cunoașterea instrumentelor de asigurare a eticii în cadrul administrației publice. - Etica și infrastructura etică în sisteme administrative – studiu comparat. - Cunoașterea principalelor atribuții a Agenția Națională a Funcționarilor Publici în legatură cu etica și conduiat funcționarului public. - Cunoașterea și înțelegerea metodelor și instrumentelor eficiente pentru respectarea eticii și conduitei la nivel instituțional. - Cunoașterea principiilor privind Etica și conduita funcționarilor la nivelul Uniunii Europene. - Exericiții practice, dezbateri.

Formatori și Coordonatori

Carmen IVAN

0734182614


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.