Buget, finanțe, contabilitate

Metode și instrumente pentru eficientizarea administrației publice
06/04/2017
Totul despre Uniunea Europeană
06/04/2017

Buget, finanțe, contabilitate

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

 • Perioada

  23 - 30 iulie 2017
Termen limită de înscriere: 21 iulie 2017

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

800 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

LOCURI DISPONIBILE

3100 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

 • Noutăți legislative în domeniul financiar–contabil și bugetar începând cu 1 Ianuarie 2017; Noutăți în 2017 privind Codul fiscal.
 • Noile conturi contabile introduse în Planul de conturi.
 • Noutăți privind sistemul de raportare al instituțiilor publice.
 • Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor (OMFP 2.861/2009).
 • Aplicarea OMFP 221/2015 privind trecerea activelor fixe corporale amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.
 • Reevaluarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice (OMFP 3.471/2008). Particularități în aplicarea reglementărilor contabile specifice instituțiilor publice. Patrimoniul instituțiilor publice: patrimoniul public vs. patrimoniul privat – conținut, administrare și evidență.
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la instituțiile publice (OMFP 547/2009 pentru modificarea și completarea ALOP).
 • Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017.

Formatori și Coordonatori

Carmen IVAN

0734182614


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.