Bazele administrației publice

Impozite și taxe locale
06/04/2017
Gestionarea documentelor unei instituții publice
06/04/2017

Bazele administrației publice

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    15 - 22 octombrie 2017
Termen limită de înscriere: 13 octombrie 2017

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

800 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

LOCURI DISPONIBILE

2450 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

  • Autoritățile administrației publice locale și atribuțiile acestora.
  • Actele administrative ale autorităților administrației publice locale.
  • Condițiile de fond și de formă pentru emiterea/adoptarea actelor autorităților administrației publice locale.
  • Statutul unității administrativ-teritoriale, nomenclatura stradală, precum și cele mai importante regulamente, proceduri și nomenclatoare obligatorii în activitatea administrației publice locale.
  • Registrul agricol - evidența unitară cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale.
  • Înregistrarea, radierea și ținerea evidenței vehiculelor la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, prin compartimentele de resort ale acestora.

Formatori și Coordonatori

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.