Bazele administrației publice

Impozite și taxe locale
06/04/2017
Gestionarea documentelor unei instituții publice
06/04/2017

Bazele administrației publice

COD: 17.22.1.9 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    15 - 22 octombrie 2017
Termen limită de înscriere: 13 octombrie 2017

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

800 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

11

LOCURI DISPONIBILE

2450 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

  • Autoritățile administrației publice locale și atribuțiile acestora.
  • Actele administrative ale autorităților administrației publice locale.
  • Condițiile de fond și de formă pentru emiterea/adoptarea actelor autorităților administrației publice locale.
  • Statutul unității administrativ-teritoriale, nomenclatura stradală, precum și cele mai importante regulamente, proceduri și nomenclatoare obligatorii în activitatea administrației publice locale.
  • Registrul agricol - evidența unitară cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale.
  • Înregistrarea, radierea și ținerea evidenței vehiculelor la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, prin compartimentele de resort ale acestora.

Formatori si Coordonatori

Alexandru-Ion ANTON

0729010974


Coordonator

Rezervarea se face strict in ordinea transmiterii fiselor de inscriere.
Relatiile si inscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.