Bazele administrației publice

Acte, contracte, operațiuni și proceduri administrative
30/03/2018
Atribuțiile secretarului în raport cu U.A.T., cu primarul și cu Instituția Prefectului
30/03/2018

Bazele administrației publice

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    07 - 14 octombrie 2018
Termen limită de înscriere: 05 octombrie 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

830 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

20

LOCURI DISPONIBILE

3250 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

- Administrația publică din România. Organizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor publice. - Principii ale managementului public. Eficiența, Eficacitatea, etica și economia (Regula celor 4E). - Reglementări care stau la baza organizării și funcționării autorităților și instituțiilor publice din România. - Sistemul informațional și decizional al administrației publice. - Funcționarul public și funcția publică. Cariera în administrația publică. Dezvoltarea carierei și evaluarea personalului. - Comunicarea: baza activităților intra și inter instituționale. - Proceduri adminstrative.

Formatori și Coordonatori

Constantin-Radu ANTON

0729010974


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.