Autorizarea, verificarea execuției, întreținerea și reparațiile lucrărilor de construcții

Comunicare intra/ interinstituțională pentru administrația publică
29/03/2018
Managementul timpului, priorităților și stresului
29/03/2018

Autorizarea, verificarea execuției, întreținerea și reparațiile lucrărilor de construcții

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    15 - 22 iulie 2018
Termen limită de înscriere: 20 iulie 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

830 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

25

LOCURI DISPONIBILE

3890 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

- Organizarea activității de autorizare a executării lucrărilor de construcții în vederea satisfacerii cerinței de simplificarea a accesului cetățeanului la actul de autoritate al autorității administrației locale. - Cadrul instituțional în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții, atribuții ale structurilor de specialitate. - Autorizarea executării lucrărilor de construcții, a lucrărilor de desființare a construcțiilor, autorizarea lucrărilor de construcții amplasate în zone asupra cărora este instituit un anumit regim de protecție, autorizarea lucrărilor în regim de urgență. - Procedura de emitere a certificatului de urbanism, avize și acorduri necesare în procedura de autorizare. - Procedura de emitere a autorizației de construire/ desființare. - Verificarea tehnică de calitate a proiectelor. Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor și a construcțiilor. Asigurarea calității execuției lucrărilor prin responsabili tehnici atestati. - Modificări de temă în timpul executării lucrărilor de construcții. Schimbarea soluțiilor tehnice din proiect pe parcursul execuției. Modificări locale ale soluțiilor tehnice. - Verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcțiilor și a intervențiilor la construcții prin diriginții de șantier autorizați. - Categorii de lucrări care se pot executa fără autorizație de construire. - Urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor. Intervențiile la construcțiile existente și postutilizarea construcțiilor . - Lucrări de întreținere și reparații ale construcțiilor și instalațiilor. Lucrări specifice privind drumurile publice. Exploatarea, întreținerea și repararea drumurilor, podurilor și anexelor acestora.

Formatori și Coordonatori

Mariana CUCU


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.