Arhivarea documentelor conform Nomenclatorului arhivistic al Arhivelor Naționale

Comunicare intra/ interinstituțională pentru administrația publică
04/05/2019
Elaborarea actelor administrative – norme de tehnică legislativă; legalitate în administrația publică
04/05/2019

Arhivarea documentelor conform Nomenclatorului arhivistic al Arhivelor Naționale

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: A.N.C.Tip curs: Specializare - Ocupatia:

 • Perioada

  21 - 28 iulie 2019
Termen limită de înscriere: 19 iulie 2019

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 0%.

930 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

21

LOCURI DISPONIBILE

3150 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 5%.

SUMAR CURS

 • Reglementări legale privind organizarea arhivei unei instituții.
 • Întocmirea nomenclatorului arhivistic.
 • Constituirea și inventarierea dosarelor.
 • Legarea și condiționarea documentelor.
 • Operațiuni de prelucrare arhivistică la nivelul depozitului de arhivă.
 • Selecționarea documentelor cu termen de păstrare expirat.
 • Predarea documentelor cu termen de păstrare permanent.
 • Evidența documentelor la nivelul unei organizații.

Formatori și Coordonatori

Adriana-Ioana STOICA


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.