Administrație publică în context european; perspectiva preluării Președinției Consiliului U.E. de către România

Comunicare la locul de muncă și lucrul în echipă
29/03/2018
Impozite și taxe locale: Codul fiscal și Codul de procedură fiscală
29/03/2018

Administrație publică în context european; perspectiva preluării Președinției Consiliului U.E. de către România

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    05 - 12 august 2018
Termen limită de înscriere: 03 august 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

890 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

25

LOCURI DISPONIBILE

3890 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

- Organizarea și desfășurarea activităților în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea pregătirii exercitării președinției Consiliului UE - Necesitatea cunoașterii și înțelegerii raportului dintre administrație publică din România și instituțiile Uniunii Europene, în contextul exercitării, de către România, a președinției Consiliului UE, în anul 2019 - Instrumentele juridice ale Uniunii Europene care au incidență la nivelul administrației publice naționale - Aplicarea dreptului Uniunii Europene de către administrația publică centrală și locală - efect al statutului României de stat membru al UE - Aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) - prioritate importantă a etapei actuale - Răspunderea statelor pentru fapta funcționarului public - Răspunderea autorităţilor naţionale în materia aplicării principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii - Controlul de legalitate al actelor juridice ale Uniunii Europene - Implicarea autorităților administrației publice în gestionarea afacerilor europene, în contextul exercitării, de către România, a președinției Consiliului UE, în anul 2019 (libertățile de circulație: mărfuri, persoane, servicii, capitaluri, plăți) - Efectele Brexit-ului asupra statelor membre ale UE (implicarea administrației publice în gestionarea modificărilor apărute ca urmare a retragerii Marii Britanii din UE)

Formatori și Coordonatori

Mariana CUCU


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.