Administrația publică din România și locul acesteia în arhitectura instituțională europeană

Drept și contencios administrativ
04/05/2019
Managementul timpului, priorităților și stresului
04/05/2019

Administrația publică din România și locul acesteia în arhitectura instituțională europeană

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

 • Perioada

  11 - 18 august 2019
Termen limită de înscriere: 09 august 2019

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

930 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

19

LOCURI DISPONIBILE

3500 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 5%.

SUMAR CURS

 • Raportul dintre administrația publică din România și instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene.
 • Uniunea Europeană înainte și după Tratatul de la Lisabona (2007/2009). Competențele Uniunii Europene și ale statelor membre.
 • Sistemul instituțional al Uniunii Europene. Procesul de adoptare a actelor juridice ale Uniunii Europene. Studiu de caz.
 • Aderarea la UE și retragerea din Uniune. Caz practic: Brexit - negocieri.
 • Legislația Uniunii Europene care are incidență asupra administrației publice naționale.
 • Aplicarea dreptului Uniunii Europene de către administrația publică centrală și locală - efect al statutului României de stat membru al UE.
 • Aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) - prioritate importantă a etapei actuale.
 • Răspunderea statelor pentru fapta funcționarului public și răspunderea autorităților naționale în materia aplicării principiilor subsidiarității și proporționalității.
 • Efectele Brexit-ului asupra statelor membre ale UE (implicarea administrației publice în gestionarea modificărilor apărute ca urmare a retragerii Marii Britanii din UE)

Formatori și Coordonatori

Carmen IVAN

0734182614


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.