Actualizări legislative în achizițiile publice. Trecerea de la platforma S.E.A.P. la platforma S.I.C.A.P.

Managementul timpului, priorităților și stresului
30/03/2018
Management administrativ
30/03/2018

Actualizări legislative în achizițiile publice. Trecerea de la platforma S.E.A.P. la platforma S.I.C.A.P.

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    25 noiembrie - 02 decembrie 2018
Termen limită de înscriere: 23 noiembrie 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

830 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

20

LOCURI DISPONIBILE

3250 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

- Prezentarea scopului și principiilor legilor achizițiilor publice, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, în baza Legii 98/2016, Legii 99/2016. Legii 100/2016, Legii 101/2016, HG 395/2016 si HG 394/2016. - Trecerea de la platforma S.E.A.P. la platforma S.I.C.A.P.. - Utilizarea platformei S.I.C.A.P.. - Planificarea achizițiilor publice. Înregistrarea în S.I.C.A.P.. Prezentare S.I.C.A.P., www.e-licitatie.ro. Procedura de recuperare/ reînnoire certificat digital. - Strategia anuală de achizitie publică. Program Anual Achiziții Publice- noi reglementări. - Reguli generale de participare la procedura de atribuire. - noi reglementări. - Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atriburie. Consultarea pieței. Stabilirea criteriului de atribuire - noi reglementari. - Documentul unic de achiziție European. - noi reglementari; - Obligativitatea derulării achizițiilor publice exclusiv on-line. Excepții. - Achiziția directă. Catalogul de produse/ servicii/ lucrari; initierea și deliberarea achizitiei directe. - Anunțul publicitar - noi reglementari. - Semnătura electronică extinsă - noi reglementări. - Proceduri de atribuire - noi reglementări. - Etape de evaluare: - evaluare DUAE; evaluare tehnică; evaluare financiară – derulate on-line. - Obligativitatea comunicărilor intermediare. - Sisteme speciale de atribuire. - Dosarul achiziției publice. - Soluționarea contestațiilor. - Contravenții și sancțiuni. - Spețe diverse.

Formatori și Coordonatori

Ionel-Răzvan FLOREA

0722383755


Coordonator

Liliana-Margareta MOISESCU

0728305461


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.