Actualizări legislative în achizițiile publice. Trecerea de la platforma S.E.A.P. la platforma S.I.C.A.P.

Stare civilă și evidența persoanei
30/03/2018
Managementul administrației publice. Administrație inovativă
30/03/2018

Actualizări legislative în achizițiile publice. Trecerea de la platforma S.E.A.P. la platforma S.I.C.A.P.

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

 • Perioada

  14 - 21 octombrie 2018
Termen limită de înscriere: 12 octombrie 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

830 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

15

LOCURI DISPONIBILE

2750 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

 • Scopul achizițiilor publice în UE și România.
 • Legislația în domeniu: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Lege nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și de servicii, HG nr.394/2016 și HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016.
 • Noutăți legislative în domeniul achizițiilor 2017-2018.
 • Proceduri de atribuire, criterii de evaluare, de calificare și selecție a ofertelor.
 • Elaborarea documentației de atribuire și elaborarea/evaluarea ofertelor.
 • Evaluarea și controlul riscurilor asociate achizițiilor publice.
 • Modul de soluționare a contestațiilor (Legea nr. 101/2016).
 • Cerințele impuse de sistemul electronic SICAP
 • Document Unic de Achiziție European (DUAE) – instrucțiuni de utilizare.
 • Bune practici , caiete de sarcini, alegerea criteriului de atribuire.
 • Analiza anuală a achizițiilor și strategia de achiziții.

Formatori și Coordonatori

Barna SZABO


Formator

Carmen IVAN

0734182614


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.