Actualizări legislative în achizițiile publice. Trecerea de la platforma S.E.A.P. la platforma S.I.C.A.P.

Evidența persoanei
29/03/2018
Managementul administrației publice. Administrație inovativă
29/03/2018

Actualizări legislative în achizițiile publice. Trecerea de la platforma S.E.A.P. la platforma S.I.C.A.P.

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: A.N.C.Tip curs: Specializare - Ocupatia: Expert achiziții publice

 • Perioada

  22 - 29 iulie 2018
Termen limită de înscriere: 27 iulie 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 0%.

980 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

25

LOCURI DISPONIBILE

3200 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

 • Scopul achizițiilor publice în UE și România.
 • Legislația în domeniu: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Lege nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și de servicii, HG nr.394/2016 și HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016.
 • Noutăți legislative în domeniul achizițiilor 2017-2018.
 • Proceduri de atribuire, criterii de evaluare, de calificare și selecție a ofertelor.
 • Elaborarea documentației de atribuire și elaborarea/evaluarea ofertelor.
 • Evaluarea și controlul riscurilor asociate achizițiilor publice.
 • Modul de soluționare a contestațiilor (Legea nr. 101/2016).
 • Cerințele impuse de sistemul electronic SICAP
 • Document Unic de Achiziție European (DUAE) – instrucțiuni de utilizare.
 • Bune practici , caiete de sarcini, alegerea criteriului de atribuire.
 • Analiza anuală a achizițiilor și strategia de achiziții.

Formatori și Coordonatori

Barna SZABO


Formator

Constantin-Radu ANTON

0729010974


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.