Achiziții publice – actualizări legislative. Utilizarea platformei S.E.A.P.

Totul despre Uniunea Europeană
06/04/2017
Mecanisme de dialog social – diagnoză și alternative pentru creșterea performanței instituționale
06/04/2017

Achiziții publice – actualizări legislative. Utilizarea platformei S.E.A.P.

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

 • Perioada

  23 - 30 iulie 2017
Termen limită de înscriere: 21 iulie 2017

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

800 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

LOCURI DISPONIBILE

2700 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

 • Prezentarea scopului și principiilor legilor achizițiilor publice, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, în baza Legii 98/2016, Legii 99/2016. Legii 100/2016, Legii 101/2016, HG 395/2016 si HG 394/2016.
 • Planificarea achizițiilor publice. Înregistrarea în SEAP. Prezentare S.E.A.P.
 • Strategia anuală de achiziție publică. Program Anual Achiziții Publice- noi reglementări.
 • Reguli generale de participare la procedura de atribuire. - noi reglementări.
 • Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire. Consultarea pieței.
 • Obligativitatea derulării achizițiilor publice exclusiv on-line. Excepții.
 • Achiziția directă. Catalogul de produse/servicii/lucrări, inițierea și deliberarea achiziției directe. Anunțul publicitar. - noi reglementări.
 • Proceduri de atribuire - noi reglementări. Etape de evaluare: - Evaluare DUAE; Evaluare tehnică; Evaluare financiară – derulate on-line.
 

Formatori și Coordonatori

Alina-Nicoleta TĂNASE

0758096910


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.